Прозорість та інформаційна відкритість

 

 

Вакансії

Вступ до історії України ( 5 клас) - 1 година

Структура  та органи управління закладу освіти

                                          

 

 

                                                         

                                  ЗАТВЕРДЖУЮ      

                                                                                  Директор ЗЗСО І – ІІІ ст. с. Бубнівка

                                                                                    __________Микола КОНДРАТЮК

                                                                                    “____” ____________2022 року  

 


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 

закладу загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів с. Бубнівка

Гайсинської міської ради

на 2022/2023 навчальний рік

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

Педагогічною радою

протокол № 1 від 01.09.2022 р.

ЗЗСО І – ІІІ ст. с. Бубнівка

Наказ № 77  від 01.09.2022 р.

                                                                                  

 

                                                                                              

 Пояснювальна записка

до навчального плану

 закладу загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів с. Бубнівка

Гайсинської міської ради

на 2022/2023  навчальний рік

І. Загальні засади

            Навчальні плани для здобувачів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта) розроблені на виконання Законів України «Про освіту» (від 05.09.2017 №2145-8), Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 р., Концепції «Нова українська школа», ухваленої рішенням колегії Міністерством освіти і науки України від 27.10.2016, постанови  Кабінету  Міністрів України  від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти,  наказу МОН України від 12.08.2022 № 743-22 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти», наказу МОН від 12.08.2022 № 743-22 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти».  

            Навчальні плани для здобувачів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблені на виконання Законів України «Про освіту» (від 05.09.2017 №2145-8), Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 р., наказу МОН України від 19.02.2021 р. № 235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти», наказу МОН України від 20.04.2018 р. № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», наказу МОН від 03.08.2022 № 698, та постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»

Навчальні плани для здобувачів загальної середньої освіти ІІІ ступеня  розроблені на виконання Законів України «Про освіту» (від 05.09.2017 №2145-8) Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 р., наказу МОН від 20.04.2018р. № 408 (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 №464), наказу МОН від 03.08.2022 № 698,  та постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

            Згідно зі статутом заклад освіти має таку структуру – заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, у її складі:

- початкова школа – 1- 4 класи;

- основна школа – 5-9 класи;

- старша школа – 10 - 11 класи.

Мережа класів:

1 клас – 5 здобувачів;

2 клас – 7 здобувачів;

3 клас – 9 здобувачів;

4 клас – 11 здобувачів

5 клас –  4 здобувача;

6 клас – 9 здобувачів;

7 клас – 8 здобувачів;

8 клас – 8 здобувачів;

9 клас – 1 здобувач;

10 клас – 5 здобувачів;

11 клас – 7 здобувачів.

 

 

На 2022/2023 навчальний рік навчальні плани розробляються на підставі:

  • для здобувачів 1-2 класів – наказу МОН від 12.08.2022 № 743-22 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти». Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р.Б.
  • для здобувачів 3-4 класунаказу МОН від 12.08.2022 № 743-22 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти»;
  • для здобувачів 5 класу - наказ МОН України від 19.02.2021 р. № 235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти»;
  • для здобувачів 6-9 класів – наказу МОН України  від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», наказу МОН від 03.08.2022 № 698;
  • для здобувачів 10-11 класів – наказу МОН України  від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», наказу МОН від 03.08.2022 № 698.

Враховуючи потреби здобувачів, побажання здобувачів і батьків у закладі для здобувачів освіти 10 та 11 класів введено математичний профіль навчання.

            Мова навчання – українська.

 

І. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

             На виконання Державного стандарту освіти навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні. Предмети інваріантної складової викладаються за затвердженими державними програмами (додаток 13-14 до навчального плану).

 Навчальний план закладу включає також варіативну складову, в якій передбачено:

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

З метою створення умов для вивчення окремих предметів виділено додатковий час на вивчення української мови у 1 класі – 2 години, у 2 класі – 3 години, у 3 класі – 3 години; у 4 класі – 3 години, математики у 1 класі – 1 година, у 2 класі – 1 година, у 3 класі – 1 година, у 4 класі – 1 година.

У 1 класі закладу для розвитку творчих здібностей здобувачів, з метою корекції навчально-пізнавальної діяльності введено 1 годину на індивідуальні та групові заняття з базових предметів.

СТАРША ШКОЛА

З метою створення умов для вивчення окремих предметів та впровадженням математичного профілю (10, 11 класи), виділено додатковий час на:

- геометрію у  10 класі – 0,5 година;

- алгебру у 10 класі – 2,5 година;

- алгебра у 11 класі – 2,5 година;

- геометрія у 11 класі – 0,5 годин.

 

Години фізичної культури в 1-11-х класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження здобувачів.

            Необхідності поділу класів на групи при вивченні окремих предметів немає.

ІІІ. Структура навчального року

      Відповідно до Закону України “Про повну загальну середню освіту” 2022/2023 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань (з урахуванням карантинних обмежень, пов’язаних з пандемією COVID-19 та умовами воєнного стану) - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

- І семестр – з 1 вересня до 23 грудня,

ІІ семестр – з 09 січня по 05 червня.

3. Упродовж навчального року для здобувачів провести канікули (орієнтовно):

- осінні - з 31.10.2022  по 06.11.2022;

- зимові -  з 26.12.2022 по 08.01.2023;

- весняні - з 27.03.2023 по 02.04.2023.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 р. «Про затвердження порядку проведення державної підсумкової атестації», 9 класу складають державну підсумкову атестацію. Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення буде затверджено додатково.

           

Директор закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с. Бубнівка Гайсинської міської ради _____________ Микола КОНДРАТЮК

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до освітньої програми І ступеня

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 1 класу з українською мовою навчання

на 2022/2023 навчальний рік

 

Типова освітня програма розроблена під керівництвом Шияна Р.Б. затверджена наказом МОН від 08.10.2019 № 1272, схвалена педагогічною радою закладу від 01.09.2022 року, протокол № 1 та затверджена наказом по закладу № 77 від 01.09.2022 року «Про затвердження освітньої програми ЗЗСО І – ІІІ ст. с. Бубнівка та схвалення навчального плану на 2022-2023 н.р.»

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Українська мова

5+2

Іноземна мова

2

Математика

3+1

Я досліджую світ:

Природничі

Трудове

Соціальна і здоров'язбережна

Громадянська та історична

 

2

1

0,5

0,5

Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

Фізична культура

3

Усього

19+2+1

Індивідуальні консультації та групові заняття

1

Разом

23

 

 

Директор закладу                                                                          Микола КОНДРАТЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до освітньої програми І ступеня

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 2 класу з українською мовою навчання

на 2022/2023 навчальний рік

 

Типова освітня програма розроблена під керівництвом Шияна Р.Б. затверджена наказом МОН від 08.10.2019 № 1272, схвалена педагогічною радою закладу від 01.09.2022 року, протокол № 1 та затверджена наказом по закладу № 77 від 01.09.2022 року «Про затвердження освітньої програми ЗЗСО І – ІІІ ст. с. Бубнівка та схвалення навчального плану на 2022-2023 н.р.»

 

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Українська мова

5+1+2

Іноземна мова

3

Математика

3+1

Я досліджую світ:

Природничі

Трудове

Соціальна і здоров'язбережна

Громадянська та історична

Інформатична

 

2

1

0,5

0,5

1

Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

Фізична культура

3

Усього

21+1+2+1

Разом

25

 

 

Директор закладу                                                                           Микола КОНДРАТЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до освітньої програми І ступеня

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 3 класу з українською мовою навчання

на 2022/2023 навчальний рік

 

Типова освітня програма розроблена під керівництвом Шияна Р.Б. затверджена наказом МОН України від 08.10.2019 № 1273, схвалена педагогічною радою закладу від 01.09.2022 року, протокол № 1 та затверджена наказом по закладу № 77 від 01.09.2022 року «Про затвердження освітньої програми ЗЗСО І – ІІІ ст. с. Бубнівка та схвалення навчального плану на 2022-2023 н.р.»

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

Українська мова

5+2+1

Іноземна мова

3

Математика

4+1

Я досліджую світ:

-          Природнича

-          Технологічна

-          Соціальна і здоров’язбережна

-          Громадянська та історична

 

2

1

0,5

0,5

Інформатика

1

Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

Фізична культура

3

Разом

22+2+1+1

Усього

26

 

Директор закладу                                                                            Микола КОНДРАТЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до освітньої програми І ступеня

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 4 класу з українською мовою навчання

на 2022/2023 навчальний рік

 

Типова освітня програма розроблена під керівництвом Шияна Р.Б. затверджена наказом МОН України від 08.10.2019 № 1273, схвалена педагогічною радою закладу від 01.09.2022 року, протокол № 1 та затверджена наказом по закладу № 77 від 01.09.2022 року «Про затвердження освітньої програми ЗЗСО І – ІІІ ст. с. Бубнівка та схвалення навчального плану на 2022-2023 н.р.»

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

Українська мова

5+2+1

Іноземна мова

3

Математика

4+1

Я досліджую світ:

-          Природнича

-          Технологічна

-          Соціальна і здоров’язбережна

-          Громадянська та історична

 

2

1

0,5

0,5

Інформатика

1

Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

Фізична культура

3

Разом

22+2+1+1

Усього

26

 

 

Директор закладу                                                                            Микола КОНДРАТЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до освітньої програми ІІ ступеня

 

 НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 6-8 класів з навчанням українською мовою

і вивчення двох іноземних мов

на 2022/2023 навчальний рік

 

Типова освітня програма основної школи з українською мовою навчання і вивченням двох іноземних мов затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 (Таблиця 10), схвалена педагогічною радою закладу від 01.09.2022 року, протокол № 1 та затверджена наказом по закладу 77 від 01.09.2022 року «Про затвердження освітньої програми ЗЗСО І – ІІІ ст. с. Бубнівка та схвалення навчального плану на 2022-2023 н.р.»

 

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин

на тиждень у класі

6

7

8

Мови і літератури

Українська мова

3,5

2,5

2

Українська література

2

2

2

Перша іноземна мова (англійська)

2

2

2

Друга іноземна мова (німецька)

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

-

Образотворче мистецтво

1

1

-

Мистецтво

-

-

1

Математика

Математика

4

-

-

Алгебра

-

2

2

Геометрія

-

2

2

Природознавство

Природознавство

-

-

-

Біологія

2

2

2

Географія

2

2

2

Фізика

-

2

2

Хімія

-

1,5

2

Технології

Трудове навчання

2

1

1

Інформатика

1

1

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Разом

30,5

32

32,5

 

 

         Директор закладу                                                                        Микола КОНДРАТЮК

 

 

 

 

 

Додаток 6

до освітньої програми ІІ ступеня

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

індивідуального навчання (педагогічний патронаж)

 Глови Софії,

здобувача освіти 5 класу ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Бубнівка,

на 2022/2023 н.р.

 

Типова освітня програма для 5-9 класів закладу загальної середньої освіти з українською мовою навчання і вивченням двох іноземних мов затверджена наказом МОН України від 19.02.2021 р. № 235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти», схвалена педагогічною радою закладу від 01.09.2022 року, протокол № 1 та затверджена наказом по закладу 77 від 01.09.2022 року «Про затвердження освітньої програми ЗЗСО І – ІІІ ст. с. Бубнівка та схвалення навчального плану на 2022-2023 н.р.»

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин

на тиждень

Мовно-літературна

Українська мова

1,25

Українська література

0,5

Англійська мова

1

Зарубіжна література

0,5

Математична

Математика

1,25

Природнича

Пізнаємо природу

0,5

Соціальна і здоровязбережувальна

Здоровя, безпека та добробут

0,25

Етика

0,25

Громадянська та історична

Вступ до історії

0,25

Технологічна

Технології

0,5

Інформатична

Інформатика

0,5

Мистецька

Інтегрований курс «мистецтво»

0,5

Фізична культура

Фізична культура

0,75

Всього

8

 

 

Директор закладу                                                                        Микола КОНДРАТЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

до освітньої програми ІІ ступеня

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

індивідуального навчання (педагогічний патронаж)

 Тимощука Сергія,

здобувача освіти 5 класу ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Бубнівка,

на 2022/2023 н.р.

 

Типова освітня програма для 5-9 класів закладу загальної середньої освіти з українською мовою навчання і вивченням двох іноземних мов затверджена наказом МОН України від 19.02.2021 р. № 235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти», схвалена педагогічною радою закладу від 01.09.2022 року, протокол № 1 та затверджена наказом по закладу 77 від 01.09.2022 року «Про затвердження освітньої програми ЗЗСО І – ІІІ ст. с. Бубнівка та схвалення навчального плану на 2022-2023 н.р.»

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин

на тиждень

Мовно-літературна

Українська мова

1,25

Українська література

0,5

Англійська мова

1

Зарубіжна література

0,5

Математична

Математика

1,25

Природнича

Пізнаємо природу

0,5

Соціальна і здоровязбережувальна

Здоровя, безпека та добробут

0,25

Етика

0,25

Громадянська та історична

Вступ до історії

0,25

Технологічна

Технології

0,5

Інформатична

Інформатика

0,5

Мистецька

Інтегрований курс «мистецтво»

0,5

Фізична культура

Фізична культура

0,75

Всього

8

 

 

Директор закладу                                                                        Микола КОНДРАТЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8

до освітньої програми ІІ ступеня

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

індивідуального навчання (педагогічний патронаж)

 Ткач Марії,

здобувача освіти 5 класу ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Бубнівка,

на 2022/2023 н.р.

 

Типова освітня програма для 5-9 класів закладу загальної середньої освіти з українською мовою навчання і вивченням двох іноземних мов затверджена наказом МОН України від 19.02.2021 р. № 235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти», схвалена педагогічною радою закладу від 01.09.2022 року, протокол № 1 та затверджена наказом по закладу 77 від 01.09.2022 року «Про затвердження освітньої програми ЗЗСО І – ІІІ ст. с. Бубнівка та схвалення навчального плану на 2022-2023 н.р.»

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин

на тиждень

Мовно-літературна

Українська мова

1,25

Українська література

0,5

Англійська мова

1

Зарубіжна література

0,5

Математична

Математика

1,25

Природнича

Пізнаємо природу

0,5

Соціальна і здоровязбережувальна

Здоровя, безпека та добробут

0,25

Етика

0,25

Громадянська та історична

Вступ до історії

0,25

Технологічна

Технології

0,5

Інформатична

Інформатика

0,5

Мистецька

Інтегрований курс «мистецтво»

0,5

Фізична культура

Фізична культура

0,75

Всього

8

 

 

Директор закладу                                                                        Микола КОНДРАТЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9

до освітньої програми ІІ ступеня

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

індивідуального навчання (педагогічний патронаж)

 Ющенка Максима,

здобувача освіти 5 класу ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Бубнівка,

на 2022/2023 н.р.

 

Типова освітня програма для 5-9 класів закладу загальної середньої освіти з українською мовою навчання і вивченням двох іноземних мов затверджена наказом МОН України від 19.02.2021 р. № 235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти», схвалена педагогічною радою закладу від 01.09.2022 року, протокол № 1 та затверджена наказом по закладу 77 від 01.09.2022 року «Про затвердження освітньої програми ЗЗСО І – ІІІ ст. с. Бубнівка та схвалення навчального плану на 2022-2023 н.р.»

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин

на тиждень

Мовно-літературна

Українська мова

1,25

Українська література

0,5

Англійська мова

1

Зарубіжна література

0,5

Математична

Математика

1,25

Природнича

Пізнаємо природу

0,5

Соціальна і здоровязбережувальна

Здоровя, безпека та добробут

0,25

Етика

0,25

Громадянська та історична

Вступ до історії

0,25

Технологічна

Технології

0,5

Інформатична

Інформатика

0,5

Мистецька

Інтегрований курс «мистецтво»

0,5

Фізична культура

Фізична культура

0,75

Всього

8

 

 

Директор закладу                                                                        Микола КОНДРАТЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 10

до освітньої програми ІІ ступеня

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

індивідуального навчання (педагогічний патронаж)

 Білоуса Олега,

здобувача освіти 9 класу ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Бубнівка,

на 2022/2023 н.р.

 

Типова освітня програма основної школи з українською мовою навчання і вивченням двох іноземних мов затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 (Таблиця 10), схвалена педагогічною радою закладу від 01.09.2022 року, протокол № 1 та затверджена наказом по закладу 77 від 01.09.2022 року «Про затвердження освітньої програми ЗЗСО І – ІІІ ст. с. Бубнівка та схвалення навчального плану на 2022-2023 н.р.»

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин

на тиждень

Мови і літератури

Українська мова

0,5

Українська література

0,5

Іноземна мова

0,5

Зарубіжна література

0,5

Суспільствознавство

Історія України

 

0,25

Всесвітня історія

0,25

Основи правознавства

0,25

Мистецтво*

Мистецтво

 

0,25

Математика

Алгебра

0,5

Геометрія

0,5

Природознавство

Біологія

0,5

Географія

0,5

Фізика

0,75

Хімія

0,5

Технології

Трудове навчання

0,25

Інформатика

0,5

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

0,25

Фізична культура

0,75

Всього

8

 

 

         Директор закладу                                                                             Микола КОНДРАТЮК

Додаток 11

до освітньої програми ІІІ ступеня   

 

  НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН

для 10 класу з українською  мовою  навчання

(математичний профіль)

на  2022/2023 навчальний  рік

 

Типова освітня програма затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 (Таблиця 2,3), схвалена педагогічною радою закладу від 31.08.2021 року, протокол № 1 та затверджена наказом по закладу 77 від 01.09.2022 року «Про затвердження освітньої програми ЗЗСО І – ІІІ ст. с. Бубнівка та схвалення навчального плану на 2022-2023 н.р.»

 

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

10 клас

Базові предмети

29

Українська мова

2

Українська література

2

Іноземна мова – англійська

2

Іноземна мова - німецька

2

Зарубіжна література

1

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта

 

2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

Біологія і екологія

2

Географія

1,5

Фізика і астрономія

3

Хімія

1,5

Захист України

1,5

Фізична культура

3

Вибірково-обов’язкові предмети

3

Інформатика

1

Технології

2

Усього

32

Додаткові години

3

Навчальний предмет – алгебра

2,5

Навчальний предмет - геометрія

0,5

Разом

35

 

 

 Директор закладу                                                                           Микола КОНДРАТЮК

 

 

 

Додаток 12

до освітньої програми ІІІ ступеня   

 

  НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН

для 11 класу з українською  мовою  навчання

(математичний профіль)

на  2022/2023 навчальний  рік

 

Типова освітня програма затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 (Таблиця 2,3), схвалена педагогічною радою закладу від 31.08.2021 року, протокол № 1 та затверджена наказом по закладу 77 від 01.09.2022 року «Про затвердження освітньої програми ЗЗСО І – ІІІ ст. с. Бубнівка та схвалення навчального плану на 2022-2023 н.р.»

 

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

11 клас

Базові предмети

28

Українська мова

2

Українська література

2

Іноземна мова – англійська

2

Іноземна мова - німецька

2

Зарубіжна література

1

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

Біологія і екологія

2

Географія

1

Фізика і астрономія

4

Хімія

2

Захист України

1,5

Фізична культура

3

Вибірково-обов’язкові предмети

3

Інформатика

2

Технології

1

Усього

31

Додаткові години

3

Навчальний предмет – алгебра

2,5

Навчальний предмет - геометрія

0,5

Разом

34

 

 

Директор закладу                                                                              Микола КОНДРАТЮК