Прозорість та інформаційна відкритість

 

 

Вакансії

Фізична культура (5, 7, 9-11класи) - 15 годин

Історія України (9клас) - 1.5 години

Історія України (педагогічний патронаж, 8 клас) - 1 година

Всесвітня історія (педагогічний патронаж, 8 клас) - 0,5 години

                                          

 

 

                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                          Директор ЗЗСО І – ІІІ ст. 

                                                                                                                   с. Бубнівка

                                                                                    ___________ М.В.Кондратюк

                                                                                   “____” ____________2021 року  

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 

закладу загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів с. Бубнівка

Гайсинської міської ради

на 2021/2022 навчальний рік

 

                                                                                  

                                                                                              

 

Пояснювальна записка

до навчального плану

 закладу загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів с. Бубнівка

Гайсинської міської ради

на 2021/2022 навчальний рік

 

І. Загальні засади

            Навчальні плани для здобувачів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта) розроблені на виконання Законів України «Про освіту» (від 05.09.2017 №2145-8), Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 р., Концепції «Нова українська школа», ухваленої рішенням колегії Міністерством освіти і науки України від 27.10.2016, постанови  Кабінету  Міністрів України  від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти,  наказу № 268  від 21.03.2018 р. «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти», наказу МОН України №1273 від 08.10.2019 р. «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти».  

            Навчальні плани для здобувачів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблені на виконання Законів України «Про освіту» (від 05.09.2017 №2145-8), Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 р.,  наказу МОН України  від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»

Навчальні плани для здобувачів загальної середньої освіти ІІІ ступеня  розроблені на виконання Законів України «Про освіту» (від 05.09.2017 №2145-8) Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 р. та постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

            Згідно зі статутом заклад освіти має таку структуру – заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, у її складі:

- початкова школа – 1- 3 класи;

- основна школа – 5-9 класи;

- старша школа – 10 - 11 класи.

Мережа класів:

1 клас – 7 здобувачів;

2 клас – 8 здобувачів;

3 клас – 10 здобувачів;

5 клас – 8 здобувачів;

6 клас – 7 здобувачів;

7 клас – 6 здобувачів;

8 клас – 2 здобувачі;

9 клас – 5 здобувачів;

10 клас – 7 здобувачів;

11 клас – 5 здобувачів.

 

На 2021/2022 навчальний рік навчальні плани розробляються на підставі:

·         для здобувачів 1-2 класів – наказу МОН України від 21.03.2018 № 268 "Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти". Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р.Б. (Додаток 1.)

·         для здобувачів 3 класу – наказу МОН України №1273 від 08.10.2019 р. «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти»;

·         для здобувачів 5-9 класів – наказу МОН України  від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;

·         для здобувачів 10-11 класів – наказу МОН України  від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

Враховуючи потреби здобувачів, побажання здобувачів і батьків у закладі для здобувачів освіти 10 класу введено математичний профіль навчання, а для здобувачів освіти 11 класу введено філологічний профіль навчання.

            Мова навчання – українська.

 

І. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

             На виконання Державного стандарту освіти навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні. Предмети інваріантної складової викладаються за затвердженими державними програмами (додаток 9-10 до навчального плану).

Навчальний план закладу включає також варіативну складову, в якій передбачено:

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

З метою створення умов для вивчення окремих предметів виділено додатковий час на вивчення української мови у 1 класі – 2 години, у 2 класі – 3 години, у 3 класі – 3 години; математики у 1 класі – 1 година, у 2 класі – 1 година, у 3 класі – 1 година.

У 1 класі закладу для розвитку творчих здібностей здобувачів, з метою корекції навчально-пізнавальної діяльності введено 1 годину на індивідуальні та групові заняття з базових предметів.

СТАРША ШКОЛА

З метою створення умов для вивчення окремих предметів та впровадженням математичного профілю (10 клас) та філологічного профілю (11 клас), виділено додатковий час на:

- геометрію у  10 класі – 0,5 година;

- алгебру у 10 класі – 2,5 година;

- українська мова у 11 класі – 2 години;

- англійська мова у 11 класі – 1 година;

- алгебра у 11 класі – 1,5 година;

- геометрія у 11 класі – 0,5 годин.

 

Години фізичної культури в 1-11-х класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження здобувачів.

            Необхідності поділу класів на групи при вивченні окремих предметів немає.

ІІІ. Структура навчального року

      Відповідно до Закону України “Про повну загальну середню освіту” 2021/2022 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань (з урахуванням карантинних обмежень, пов’язаних з пандемією COVID-19) - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

- І семестр - з 1 вересня по 24 грудня 2021 р.;

- ІІ семестр - з 10 січня по 07 червня 2022 р.

Впродовж навчального року для здобувачів проводяться канікули (орієнтовно):

- осінні з 01  по 07 листопада 2021 р; 

- зимові з 25 грудня 2021 по 09 січня 2022 р;

- весняні з 28 березня по 03 квітня 2022 р.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 р. «Про затвердження порядку проведення державної підсумкової атестації», 9 класу складають державну підсумкову атестацію. Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення буде затверджено додатково.

           

Директор закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с. Бубнівка Гайсинської міської ради _____________ М.В.Кондратюк

 

 

 

Додаток 1

до освітньої програми І ступеня

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 1 класу з українською мовою навчання

на 2021/2022 навчальний рік

 

Типова освітня програма розроблена під керівництвом Шияна Р.Б. затверджена наказом МОН України від 21.03.2018 № 268 (додаток 1), схвалена педагогічною радою закладу від 31.08.2021 року, протокол № 1 та затверджена наказом по закладу № 72 від 31.08.2021 року «Про затвердження освітніх програм закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с. Бубнівка»

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Українська мова

5+2

Іноземна мова

2

Математика

3+1

Я досліджую світ :

Природничі

Трудове

Соціальна і здоров'язбережна

Громадянська та історична

 

2

1

0,5

0,5

Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

Фізична культура

3

Усього

19+2+1

Індивідуальні консультації та групові заняття

1

Разом

23

 

Директор закладу                                                                              М.В.Кондратюк

 

Додаток 2

до освітньої програми І ступеня

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 2 класу з українською мовою навчання

на 2021/2022 навчальний рік

 

Типова освітня програма розроблена під керівництвом Шияна Р.Б. затверджена наказом МОН України від 21.03.2018 № 268 (додаток 1), схвалена педагогічною радою закладу від 31.08.2021 року, протокол № 1 та затверджена наказом по закладу № 72 від 31.08.2021 року «Про затвердження освітніх програм закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с. Бубнівка»

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Українська мова

5+1+2

Іноземна мова

3

Математика

3+1

Я досліджую світ :

Природничі

Трудове

Соціальна і здоров'язбережна

Громадянська та історична

Інформатична

 

2

1

0,5

0,5

1

Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

Фізична культура

3

Усього

21+1+2+1

Разом

25

 

Директор закладу                                                                              М.В.Кондратюк

 

Додаток 3

до освітньої програми І ступеня

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 3 класу з українською мовою навчання

на 2021/2022 навчальний рік

 

Типова освітня програма розроблена під керівництвом Шияна Р.Б. затверджена наказом МОН України від 08.10.2019 № 1273 (додаток 1), схвалена педагогічною радою закладу від 31.08.2021 року, протокол № 1 та затверджена наказом по закладу № 72 від 31.08.2021 року «Про затвердження освітніх програм закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с. Бубнівка»

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

Українська мова

5+2+1

Іноземна мова

3

Математика

4+1

Я досліджую світ:

·         Природнича

·         Технологічна

·         Соціальна і здоров’язбережна

·         Громадянська та історична

 

2

1

0,5

0,5

Інформатика

1

Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

Фізична культура

3

Разом

22+2+1+1

Усього

26 

 

Директор закладу                                                                              М.В.Кондратюк

 

Додаток 4

до освітньої програми ІІ ступеня

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 5-7,9 класів з навчанням українською мовою

і вивчення двох іноземних мов

на 2021/2022 навчальний рік

 

Типова освітня програма основної школи з українською мовою навчання і вивченням двох іноземних мов затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 (Таблиця 10), схвалена педагогічною радою закладу від 31.08.2021 року, протокол № 1 та затверджена наказом по закладу № 72 від 31.08.2021 року «Про затвердження освітніх програм закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с. Бубнівка»

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин

на тиждень у класі

5

6

7

  9

 

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

Українська література

2

2

2

2

Перша іноземна мова (англійська)

3

2

2

2

Друга іноземна мова (німецька)

2

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

Мистецтво

-

-

-

1

Математика

Математика

4

4

-

-

Алгебра

-

-

2

2

Геометрія

-

-

2

2

Природознавство

Природознавство

2

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

Географія

-

2

2

1,5

Фізика

-

-

2

3

Хімія

-

-

1,5

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

Інформатика

1

1

1

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

Разом

28,5

30,5

32

34

 

         Директор закладу                                                                                        М.В.Кондратюк

 

Додаток 5

до освітньої програми ІІ ступеня

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

індивідуального навчання (педагогічний патронаж)

 Білоуса Олега Миколайовича,

здобувача освіти 8 класу ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Бубнівка,

на 2021/2022 н.р.

 

Типова освітня програма основної школи з українською мовою навчання і вивченням двох іноземних мов затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 (Таблиця 10), схвалена педагогічною радою закладу від 31.08.2021 року, протокол № 1 та затверджена наказом по закладу № 72 від 31.08.2021 року «Про затвердження освітніх програм закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с. Бубнівка»

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин

на тиждень

Мови і літератури

Українська мова

0,5

Українська література

0,5

Іноземна мова

0,5

Зарубіжна література

0,5

Суспільствознавство

Історія України

 

0,5

Всесвітня історія

0,25

Мистецтво*

Мистецтво

 

0,25

Математика

Алгебра

0,5

Геометрія

0,5

Природознавство

Біологія

0,5

Географія

0,5

Фізика

0,75

Хімія

0,5

Технології

Трудове навчання

0,25

Інформатика

0,5

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

0,25

Фізична культура

0,75

Всього

8

 

         Директор школи                                                                                         М.В.Кондратюк

 

Додаток 6

до освітньої програми ІІ ступеня

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

індивідуального навчання (педагогічний патронаж)

 Захарченка Данііла Дмитровича,

здобувача освіти 8 класу ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Бубнівка,

на 2021/2022 н.р.

 

Типова освітня програма основної школи з українською мовою навчання і вивченням двох іноземних мов затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 (Таблиця 10), схвалена педагогічною радою закладу від 31.08.2021 року, протокол № 1 та затверджена наказом по закладу № 72 від 31.08.2021 року «Про затвердження освітніх програм закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с. Бубнівка»

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин

на тиждень

Мови і літератури

Українська мова

0,5

Українська література

0,5

Іноземна мова

0,5

Зарубіжна література

0,5

Суспільствознавство

Історія України

 

0,5

Всесвітня історія

0,25

Мистецтво*

Мистецтво

 

0,25

Математика

Алгебра

0,5

Геометрія

0,5

Природознавство

Біологія

0,5

Географія

0,5

Фізика

0,75

Хімія

0,5

Технології

Трудове навчання

0,25

Інформатика

0,5

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

0,25

Фізична культура

0,75

Всього

8

 

         Директор закладу                                                                                         М.В.Кондратюк

 

Додаток 7

до освітньої програми ІІІ ступеня  

 

  НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН

для 10 класу з українською  мовою  навчання

(математичний профіль)

на  2021/2022 навчальний  рік

 

Типова освітня програма затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 (Таблиця 2,3), схвалена педагогічною радою закладу від 31.08.2021 року, протокол № 1 та затверджена наказом по закладу № 72 від 31.08.2021 року «Про затвердження освітніх програм закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с. Бубнівка»

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

10 клас

Базові предмети

29

Українська мова

2

Українська література

2

Іноземна мова – англійська

2

Іноземна мова - німецька

2

Зарубіжна література

1

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта

 

2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

Біологія і екологія

2

Географія

1,5

Фізика і астрономія

3

Хімія

1,5

Захист України

1,5

Фізична культура

3

Вибірково-обов’язкові предмети

3

Інформатика

1

Технології

2

Усього

32

Додаткові години

3

Навчальний предмет – алгебра

2,5

Навчальний предмет - геометрія

0,5

Разом

35

 

 Директор закладу                                                                                         М.В.Кондратюк

 

Додаток 8

до освітньої програми ІІІ ступеня  

 

  НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН

для 11 класу з українською  мовою  навчання

(філологічний профіль)

на  2021/2022 навчальний  рік

 

Типова освітня програма затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 (Таблиця 2,3), схвалена педагогічною радою закладу від 31.08.2021 року, протокол № 1 та затверджена наказом по закладу № 72 від 31.08.2021 року «Про затвердження освітніх програм закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с. Бубнівка»

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

11 клас

Базові предмети

26

Українська мова

2

Українська література

2

Іноземна мова – англійська

2

Зарубіжна література

1

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

Біологія і екологія

2

Географія

1

Фізика і астрономія

4

Хімія

2

Захист України

1,5

Фізична культура

3

Вибірково-обов’язкові предмети

3

Інформатика

2

Технології

1

Усього

29

Додаткові години

6

Навчальний предмет – українська мова

2

Навчальний предмет – українська література

1

Навчальний предмет – англійська мова

1

Навчальний предмет – алгебра

1,5

Навчальний предмет - геометрія

0,5

Разом

35

 

Директор закладу                                                                                         М.В.Кондратюк