10.12.2021

     Сьогодні - Міжнародний день прав людини, який було засновано 4 грудня 1950 року на засіданні     Генеральної Асамблеї ООН.
     Головна мета Міжнародного дня прав людини – торжество в усьому світі понять свободи, безпеки й чесності людей по відношенню одне до одного.

      На заходах, які проводилися в нашому закладі, діти обговорили свої права та обов’язки, ще раз нагадали про те, що в Загальній декларації прав людини задекларовано наступні принципи: рівність людей; право кожного на життя, свободу та особисту недоторканість; заборона рабства и торгівлі людьми; заборона катувань або жорстокого поводження; право кожного на правосуб’єктність; рівність усіх перед законом; право на звернення до суду; заборона самовільних арештів; презумпція невинності та заборона зворотної сили карного закону; право на свободу пересувань та вибір місця мешкання; право на громадянство; право на шлюб; право володіти майном; право на свободу переконань; право на мирні збори; право на участь в управлінні громадськими та державними справами; право на працю тощо.